dobrodošli!

Naša nova web stranica se nalazi na
te-cooling.rs.

Hvala na poverenju,
Vaš Te-cooling tim

Primena - farme životinja

PRIMENA MISTING SISTEMA

Partneri

EFEKTI TOPLOTNOG UDARA NA ŽIVOTINJE I NJEGOVA PREVENCIJA SISTEMOM HLAĐENJA VAZDUHA VODENOM MAGLOM

Područja termalne ugodnosti i toplotni stres

tunelska instalacija

Farme životinja svakako moraju rešavati problem „područja termalne ugodnosti“ (Zones of thermal comfort – ZTC). Naime, izvan ovog područja životinje proživljavaju stres i šok pokušavajući održati homeotermiju*. To zahteva puno veći utrošak energije tako da preostaje manje energije za proizvodni proces . Životinje menjaju svoje ponašanje, pogotovo u procesu ishrane, evidentne su promene psihološke i metaboličke funkcije, kao i kvalitet i kvantitet u proizvodnji.

Izvan granica ZTC-a, organizam doživljava hipertermiju ali i hipotermiju, što kao posledicu izaziva uginuće od hladnoće ili vrućine. Razlika između normalne i smrtonosne telesne temperature je u rasponu od 15 do 25°C na hladnoći, a samo 3 do 6°C na vrućini. To objašnjava zašto hladnoća nije toliki problem kao što je vrućina, te zašto produktivne životinje pokazuju visoku toleranciju nahladnoću, a malu na vrućinu.

*Homeotermija je termoregulacija koja održava stabilnom unutrašnju temperaturu tela, bez obzira na spoljne uticaje. Često je ta temperatura (iako ne nužno) viša od temperature vazduha.

Ekonomski gubici povezani sa stresom od vrućine

Više je vrsta ekonomskih gubitaka u stočarstvu kao rezultat vrućinom uzrokovanog stresa. Gubici u proizvodnji mesa, mleka i jaja, povećanoj smrtnosti i smanjenoj stopi reprodukcije, samo su neki od gubitaka.

bočna ventil instalacija

Ogledima je dokazano da usled stresa od vrućine krave muzare jedu manje (od 16,5 do 20 kg/dan), piju više vode (od 82 do 86 l/dan) i proizvode manje mleka (od 16,5 do 20 l/dan) od krava koje se nalaze u termalno neutralnom prostoru.

Razna druga ispitivanja pokazala su da se na temperaturi od 32°C konzumacija krava smanjuje za 60%, a proizvodnja mleka za 40%.

U Tunisu, na jednoj farmi krava muzara, tokom leta se smanjila proizvodnja mleka za 21% a povećala se rektalna temperatura krava (bitan faktor za oplodnju) za 0,5°C u poređenju sa hladnijim razdobljem.

U studiji sprovedenoj u Turskoj na farmi pilića, pokazalo se da je konzumacija hrane pala sa 113,3 g po piletu na 96,5 g po piletu, proizvodnja jaja pala je sa 84,6% na 77,3%, kada je temperaturaporasla sa 21,4°C na 27,6°C. Porast temperature sa 20°C na 32°C rezultira smanjenjem čvrstoćeljuske jaja sa 346,5±5,8μ na 326,6±5,4μ i povećanju razbijenih jaja sa 8,7% na 33,3%.

Prema Ministarstvu poljoprivrede SAD-a, ukupan gubitak u stočarstvu i uzgoju živine biti će oko 2,4 milijarde dolara godišnje ako se ne preduzme nešto kako bi se smanjile vrućine na farmama.

krave

Grla koja obitavaju u uslovima bez Misting sistema, ponašanjem i fiziološki odgovaraju na toplotu tako što dolazi do poremećaja ponašanja, fizioloških potreba, performansi i osobina grla.

Ovo dalje implicira da hlađenjem krava sistemom vodene magle uvećava proizvodnju mleka, ukoliko se sistem postavi na pravi način.

Generalno, kombinacija mlaznica i ventilatora se pokazao kao najbolji izbor u mnogim studijama,zbog toga što se ovom kombinacijom lako usmerava vodena maglica direktno na grlo koje želimo da ohladimo, čime dolazi do smanjenja rasipanja vode i maksimalne učinkovitosti misting sistema.

Istraživanja su pokazala da pri povećanju temperature iznad 26°C, krave muzare počinju da smanjuju unos hrane u organizam i počinju da gube na težini. Proizvodnja mleka pada i bivaju pogođeni zdravlje,reproduktivne sposobnosti i proizvodnja laktoze. Toplotni stres će nastaviti da utiče na performanse čak i u hladnijim mesecima koji nadolaze. Sve ovo vrlo brzo počinje da utiče i na vašu zaradu.

krave

Istraživanja su pokazala da povremeno „prskanje“ vodenom parom/maglicom u pokrivenim prostorima (prostorima sa bilo kakvom zaštitom od direktnog udara sunca na stoku ) uz stvaranje cirkulacije vazduha ventilatorom predstavlja veoma efikasan metod hlađenja krava muzara, čime se smanjuju gubici u proizvodnji prouzrokovani toplim i vlažnim vazduhom.

Korišćenjem visokog pritiska vode na mlaznice obezbeđuje se dovoljna količina vode potrebna da ohladi grlo. Nakon toga voda isparava čime izvlači višak toplote iz vazduha i životinje,slično kao proces znojenja. Povećana cirkulacija vazduha ventilatorima utiče da sistem bude još efikasniji.

MLEČNOST KRAVA SE POVEĆAVA + 4 kg/dan po grlu

svinje

Misting, odnosno, hlađenje svinja sistemima vodene maglice se pokazalo kao veoma efikasan metod za sniženje tepmerature u najtoplijim letnjim danima u objektima za držanje svinja. Direktno utiče na proces hlađenja pošto se problem pojavljuje na koži životinje. Bolje nego indirektno hlađenje korišćenjem klimatizacije čime se hladi vazduh a ne sama životinja. Samo pomislite koliko je čoveku hladnije kada izađe iz bazena po vetrovitom danu. Isti koncept se koristi na hlađenje svinja.

RAZMATRANJA:

Svinje koje su bile pod Mist cooling sistemom i bile poprskane vodenom maglicom pre uzimanja obroka su mnogo više (13%) i monogo duže jele (19%) nego one svinje koje su bile pod uticajem drugih sistema. Efekat koji je dobijen je samo rezultat hlađenja svinja kod kojih se sam vrh efekta dobija tokom neke aktivnosti kao što je period hranjenja.Izgleda da ovakva regulacija temperature dozvoljava svinji da mnogo više i mnogo duže jede nego što je to činila ranije čime se naravno povećava količina unesene hrane i samim tim težina životinje.

S obzirom na to da je prethodni eksperiment bio kratkoročan i nemamo uvid u kompletnu fazu rasta, koristimo rezultat od 13% povećanja unosa hrane koji smo dobili za to vreme ali tvrdimo da se povećanje unosa hrane kod svinja povećava ukoliko se sistem koristi u dužem vremenskom periodu.

Performanse rasta +13%

zivina

Pilići i živina imaju velikih problema da se izbore sa velikim vrućinama. U uslovima velikih toplotnih udara dolazi do usporavanja rasta i razvoja živine,smanjenja unosa hrane, smanjenja proizvodnje jaja, smanjenja kvaliteta ljuske jaja, smanjenja veličine i kvaliteta jaja. Povrh svega, toplotni stres može da izazove povećanu stopu smrtnosti kod pilića i živine.

Borba sa letnjim vrućinama je veliki izazov za pernate životinje. Vrlo su osetljive na vrućinu nezavisno od vrste i starosne dobi, ali starija živina se suočava sa većim rizikom. Sa rasom živine dolazi i do povećavanja količine perja što im znatno otežava da se oslobode viška toplote.

Najuočljiviji pokazatelj toplotnog stresa kod živine je dahtanje.

Živina nema znojne žlezde koje mogu da ohlade njihovu kožu, kao što to imaju ljudi. Tako da, umesto isparavanja putem kože, živina hladi sebe preko grla i raspiratornog sistema.

zivina

Ovakav sistem hlađenja dahtanjem, oduzima veliku količinu energije što usrokuje i značajno povećanje telesne temperature. Na kraju,ukoliko se nisu oslobodile toplotnog stresa, temperatura tela živine nastavlja da raste i povećava se mogućnost fatalnog ishoda-uginuća. Na sreću, postoji nekoliko stvari koje možete da uradite kako bi živinu oslobodili toplotnog stresa.

Smeštanjem pilića i živine u prostorije sa dobrom ventilacijom će smanjiti mogućnost toplotnog udara i stresa. Kao dodatak tome, misting sistemi/sistemi vodene magle mogu dodatno da se postave u te iste prostorije sa dobrom ventilacijom kao bi pomogle pilićima i živini da se ohladi.

Uginuće u letnjim periodima se smanjuje 80%.

Vesti

Te-heating

TE cooling od 2014. godine počinje da se bavi i sistemima grejanja Infracrvenim lampama koje momentalno povećavaju temperaturu i štede energiju.
Te-heating.rs

Novi sajt samo za ekskluzivne klijente

TE cooling pokrenuo novi sajt namenjen ekskluzivnim kupcima jer nudi specijalne proizvode samo za one sa najistančanijim ukusom.
Te-cooling.rs

Iznajmljivanje sistema u 2014.

U 2014. godini imate mogućnost da TE cooling sisteme iznajmite! Ukoliko imate neku posebnu priliku za koju Vam treba sistem samo na par dana, mi smo tu da dođemo, postavimo sistem i odnesemo ga!!