dobrodošli!

Naša nova web stranica se nalazi na
te-cooling.rs.

Hvala na poverenju,
Vaš Te-cooling tim

Primena - PREDHLAĐENJE KLIMA UREĐAJA

PRIMENA MISTING SISTEMA

Partneri

Svake godine prosečne temperature vazduha sve su više, a tokom leta dostižu i kritične vrednosti potrebne za normalan rad klima-uređaja. Zračenje topline s krovova i ostalih površina podiže temperaturu vazduha koji prolazi kondenzatorom za dodatnih 5 - 15 °C. Time dolazi do znatno veće potrošnje električne energije pri radu klima-uređaja, većeg opterećenja pojedinih delova uređaja, a samim tim i skraćenja njihovog radnog veka te blokade rada uređaja iznad temperatura koje je deklarisao proizvođač. Naravno da se to događa onda kada su klima-uređaji najpotrebniji, u vreme najvećih letnjih vrućina. Povećanje kapacitetado krajnjih granica klima-uređaja ne može ukloniti te probleme. Jedino rešenje je smanjiti ulaznu temperaturu vazduha koji prolazi kroz kondenzator, čime se efikasno povećava kapacitet kondenzatora. Postavljanje sistema za predhlađenje kondenzatora direktno utiče i na smanjenje potrošnje energije potrebne za rad kompresora, koja može biti smanjena do čak 50%.

Jedini način da se snizi temperatura okolnog vazduha kojim će se hladiti kondenzator je adijabatsko hlađenje pomoću vode. Postoje dve, konceptualno različite metode da se to postigne:

Sistem pod niskim pritiskom ima veliki nedostatak, a to je da se voda raspršuje u struji vazduha i pada na površinu kondezatora s kojeg zatim isparava. To uzrokuje taloženje kamenca i koroziju te smanjenje efikasnosti i skraćenje veka trajanja kondenzatora.

Sistem pod visokim pritiskom stvara trenutno isparavanje vode u vazduhu. Mešavina vode i vazduha koja dolazi do kondenzatora je vodena para i niže je temperature. Pri tome ne dolazi do isparavanja sa površine kondenzatora pa se ne pojavljuje taloženje kamenca i korozija.

Sistem adijabatskog hlađenja vazduha vodenom maglom Normist

Proizvedena magla sastoji se od vodenih kapljica mikronske veličine, koje nastaju raspršivanjem vode pod visokim pritiskom kroz sitni otvor mlaznica/dizni. Neophodan pritisak (55 - 70 bar) postiže se pomoću pumpe visokog pritiska. Voda se distribuira prema mlaznicama kroz posebne cevi visokog pritiska. Jednom kada voda dođe do mlaznice, pomoću visokog pritiska pretvara se u čestice vodene magle veličine 3 - 5 µm.

Kada kapljica vode mikronske veličine dođe u dodir s vrućim vazduhom, veoma brzo isparava apsorbujući pri tome i toplinu, što rezultuje hlađenjem vazduha. Isparavanje i hlađenje je veće, što je temperatura vazduha viša.

Troškovi održavanja sistema su niski, a sam sistem je dugovečan zbog svoje jednostavnosti i zato što je izrađen od kvalitetnih materijala.

Koristi sistema za predhlađenje klima-uređaja Normist su sledeće:

 
Galenika AD Beograd

TE cooling 2013. godine izvodi svoj prvi projekat predhlađenja klima uređaja , odnosno spoljnih jedinica čilera na nekom objektu i to baš za Galenika a.d.

Spoljne jedinice se nalaze na krovu Galenike i samim tim izložene su najvećim toplotama u letnjim preiodima.

Pokrivene su sve jedinice koje hlade magacine gotove robe i na taj način je sprečeno pregrevanje spoljnih jedinica i izbegnuto je stvaranje, takozvanih "peak" - ova prilikom kojih spoljne jedinice ispadaju iz rada i time ugrožavaju održavanje temperature u magacinima gotove robe.

Na ovaj način , osim što se spoljne jedinice pred-hlade, obezbeđena je veća dugotrajnost ovih jedinica i sprečeno je habanje delova u njima.

Ušteda na električnoj energiji u letnjim preiodima je čak 50%!

Galenika AD Beograd

Vesti

Te-heating

TE cooling od 2014. godine počinje da se bavi i sistemima grejanja Infracrvenim lampama koje momentalno povećavaju temperaturu i štede energiju.
Te-heating.rs

Novi sajt samo za ekskluzivne klijente

TE cooling pokrenuo novi sajt namenjen ekskluzivnim kupcima jer nudi specijalne proizvode samo za one sa najistančanijim ukusom.
Te-cooling.rs

Iznajmljivanje sistema u 2014.

U 2014. godini imate mogućnost da TE cooling sisteme iznajmite! Ukoliko imate neku posebnu priliku za koju Vam treba sistem samo na par dana, mi smo tu da dođemo, postavimo sistem i odnesemo ga!!