dobrodošli!

Naša nova web stranica se nalazi na
te-cooling.rs.

Hvala na poverenju,
Vaš Te-cooling tim

Primena - industrijski objekti

PRIMENA MISTING SISTEMA

Partneri

NORMIST sistemi instalirani u velike prostore daju ogromne prednosti u odnosu na ostale klima uređaje zbog svojih odličnih efekata i smanjenja potrošnje energije.

industrija

Klimatizacija velikih industrijskih skladišta, uključujući ona koja moraju da rade sa otvorenim vratima i prozorima je do sada bila nemoguća sa standardnim konvencionalnim sistemima.

Danas, Normist mist cooling sistemi postaju idealno rešenje za hlađenje velikih površina (industrijskih hala, garaža, radionica..) ili za smanjenje emisije toplog vazduha od industrijskih procesa (livnice, mašinski pogoni).

Efekat hlađenja, takođe, može biti kombinovan sa kontrolom vlažnosti vazduha kao bi se povećala produktivnost u specifičnim industrijama kao što su papirna, drvna i tekstilna industrija.

Voda se ubrizgava pod visokim pritiskom u specijalno patentirane mlaznice/dizne koje su dizajnirane da vodu pretvaraju u najfinije čestice vodene pare koje su manje od 10 mikrona (tanje od ljudske dlake), koje se momentalno apsorbuju u vazduhu bez vlaženja površina i objekata ispod dizni.

industrijska ventilacija

Rezltat koji se postiže je fenomenalan. Momentalno se smanjuje temperatura i eliminiše prašina iz vazduha.

Niska je cena instalacije, efekat je momentalan, efekat hlađenja je lociran samo na prostorima koji su od vašeg interesa, mogućnost instalacije je široka, u zatvorenim, polu-otvorenim i otvorenim prostorima.

MINIMALNI TROŠKOVI – MOMENTALNI EFEKAT

Veoma bitan aspekt kod naših Mist cooling sistema su ograničeni troškovi u poređenju sa tradicionalnim industrijskim hlađenjem klima uređajima.

Instalacija je veoma jednostavna i brza s obzirom da se kompleti isporučuju standardno sa polietilenskim crevima i brzim spojkama.

Normist sistemi su dizajnirani da rade sa minimalnim utroškom energije i minimalnim troškovima održavanja.

LOKALIZACIJA = UŠTEDA

Ono što je moguće uraditi sa našim sistemima je lokalizacija efekta hlađenja samo tamo gde je to potrebno, bez potrebe da se hladi ceo prostor i da se energija rasipa tamo gde nije potrebna.

humidifikacija

PREDNOSTI:

Neadekvatno ovlaživanje vazduha i nedovoljna vlažnost materijala dovode so sledećeg:

 • Spojevi na uglovima okvira popuštaju
 • Osetljivi delovi nameštaja i enterijera od drveta se savijaju
 • Spojevi i bočne (kant) trake se odvajaju
 • Spojevi furnira pucaju
 • Pojavljuju se neravnine i pukotine na obojenim površinama
drvna industrija

Proces prirodnog rasta stabla oslanja se na brzom dovodu vode. Ta higroskopna svojstva drvo zadržava i kasnije. Zbog toga je vrlo osetljivo na vlažnost vazduha. Drvo bubri kada je prevlažno i savija se kada je presuvo. Ove promene dimenzija se ne događaju jednako u svim smerovima, budući da drvo bubri i skuplja se više tangencijalno nego radijalno (u razmeri približno 2:1).

Nejednake promene dimenzija i ekstremni efekti na tvrdo drvo u odnosu na meku sredinu uzrokovane promenama u količini vode dovode do deformacije i, često, nastajanja pukotina. Deformisanje drveta prirodno zavisi o vrsti drveta, specifičnoj težini, godišnjem stvaranju prstena na deblu i smeru vlakana. Pravilnim odabirom tehnike rezanja i rasporedom rezanja može se umanjiti skupljanje i bubrenje.

drvna industrija

Sadržaj vlage u drvetu ekvivalentan je sadržaju vlage u vazduhu koji ga okružuje, ako nije podložan direktom uticaju vlage (npr. kiša). Idealan sadržaj vlage u drvetu za vreme obrade je 9 - 12%. Ove vrednosti se automatski održavaju ako je relativna vlaga vazduha 50 - 60%. Prema tome, postoji ekvilibrium u odnosu vlage između vazduha i drveta. Ova relativna vlažnost vazduha vrlo malo pada ili raste za vreme letnjih meseci, čak i u zatvorenom prostoru. Situacija je drugačija tokom sezone grejanja. Relativna vlažnost vazduha pada redono ispod 30 - 20 % kada se vazduh zagreva.

U situacijama kada je vlažnost toliko niska, posebno ako vlaga u vazduhu naglo padne, postoji stalan rizik oštećenja drveta (i drvenih predmeta) za vreme skladištenja i obrade.

Preporučene vrednosti relativne vlažnosti vazduha u drvnoj industriji:

Delatnost Delatnost/Lokacija Temperatura od - do °C Rel. vlažnost od - do %
Iverica Obrada/Skladištenje 12 – 22°C 50 – 55%
Prozori/Vrata Proizvodnja 20 – 22°C 50 – 60%
Furnir Rezanje/Skladištenje 15 – 18°C 50 – 60%
Proizvodnja delova Proizvodnja 118 – 20°C 50 – 55%
Skladištenje 12 - 15°C 50 - 55%

Vlaženje vazduha našim TE cooling sistemima daje sledeće rezultate:

 • Poboljšava fermentaciju i povećava kvalitet duvana
 • Osigurava elastičnost spoljnih listova
 • Sprečava gubitak arome za vrijeme skladištenja gotovih proizvoda
 • Sprečava isušivanje i mrvljenje cigara i cigareta u radnjama i skladištima
duvanska industrija

Duvan je izuzetno higroskopan (apsorbuje ili otpušta vlagu dok se ne postigne ravnoteža između duhana i vazduha). Vazduh izvlači vlagu iz duvana ako je duvan vlažniji od vazduha prostorije u kojoj se nalazi. Ovo je jednostavan mehanizam sušenja. Ako treba izbeći isušivanje uskladištenog duvana, potrebno je samo osigurati održavanje ravnoteže između sadržaja vlage vazduha i željenog sadržaja vlage u duvanu.

Preporučene vrednosti relativne vlažnosti vazduha u skladištenju i obradi duvana:

Procedura/Lokacija Temperatura od - do°C Rel. vlažnost od - do % Srednja vrednost % r.v.
Skladišta sirovog duvana 20 - 25°C 70 - 80%  
Fermentacija je takođe poboljšana bez pojave buđi.
Skladišta papira za filtere 20 - 22°C 55 - 65%  
Vlažna soba za motanje 25 - 30°C   95%
Da bi se postigla željena elastičnost spoljnih listova, vazduh mora biti zasićen vlagom.
Priprema spoljnih listova 5 - 10°C   95%
Soba za rezanje 22 - 24°C   60%
Proizvodni pogoni
» Cigarete
» Cigare
20 - 22°C
20 - 26°C
  60%
70%
Skladišta cigareta 18 - 20°C 55 - 60%  
Odgovarajuća vlažnost vazduha osigurava da cigarete neznatno izgube na vlažnosti, te da su skladištene na stepenu vlažnosti pogodnom za pakovanje. Vazduh koji je presuv uzrokuje gubitak arome. Prevlažan vazduh dovodi do stvaranja buđi.
"Walk in" humidori 18 - 20°C 55 - 60%  

Koža je higroskopan materijal.

kožarska industrija

Može apsorbovati vlagu iz vlažnijeg vazduha, te je ponovo otpustiti kada je vazduh suvlji. To prirodno svojstvo određuje ponašanje kože za vreme obrade, skladištenja i upotrebe.

Kada je vlažna koža se širi, a skuplja prilikom sušenja.

Posledice su sledeće:

 • Povećanje skupljenih ili raširenih komada kože
 • Gužvanje i naboravanje
 • Gubitak oblika cipela, rukavica, torba itd.

Promena u sadržaju vlage uzrokovana je promenama relativne vlažnosti vazduha. Potrebno je osigurati ravnotežu između vlažnosti kože i okolnog vazduha kako bi se sačuvali oblik i struktura kože (mora se održati balans između sadržaja vlage u koži i relativne vlažnosti vazduha). U tom slučaju, koža više ne otpušta niti upija vlagu. Ovo stanje se postiže tek nakon nekoliko dana skladištenja (procesa sušenja).

Ako je glavni činilac za vrijeme obrade i skladištenja kože konstantna vlažnost vazduha, faza sušenja nakon što je koža proizvedena ili nakon procesa obrade zahteva relativno visoku vlažnost vazduha.

Preporučene vrednosti relativne vlažnosti vazduha u industriji kože

Delatnost/Lokacija Temperatura od - do °C Rel. vlažnost od - do %
Proizvodnja cipela
Štavljenje kože 10 – 20°C 65 – 70%
Proizvodnja 10 – 20°C 65 – 70%
Skladištenje 10 – 22°C 50 – 65%
Prodavnice cipela 20 – 23°C 50 – 55%
Kožna galanterija
Proizvodnja/Skladištenje 20 – 23°C 55 – 65%
papirna industrija

TE cooling rashladni uređaji svojim ovlaživanjem u ovoj oblasti industrije daju sledeće rezultate:

 • Nema elektrostatičkog naboja
 • Zaštita od isušivanja, skupljanja i deformisanja papira i kartona
 • Ujednačen kvalitet štampanja, manje otpada (škarta)
 • Bolji osećaj zaposlenih, posebno tokom zimskih meseci

Drvna vlakna su glavna sirovina za izradu papira. Radi se o higroskopnom materijalu, koji je zbog toga direktno povezan sa sadržajem vlage u okolnom vazduhu. Papir apsorbuje ili otpušta vlagu dok se ne postigne ravnoteža između papira i vazduha.

papirna industrija

Na primjer, vazduh izvlači vlagu iz papira ako je manje vlažan u odnosu na papir koji okružuje. Ovo je jednostavan mehanizam sušenja. Ako se sušenje papira mora izbeći, potrebno je samo osigurati da se održi ravnoteža sadržaja vlage u vazduhu i željenog sadržaja vlage u uskladištenom papiru.

Sadržaj vlage u papiru također zavisi i o korištenim sirovinama. Mehanička drvena pulpa upija više vlage nego hemijska pulpa, s tim da sirovine najvišeg kvaliteta, poput pamuka i lana, imaju najniži domet upijanja.

Idealna vlažnost vazduha osigurava ujednačen kvalitet otiska, a s tim povezano i manje otpada (škart). Neugodne posledice preniske ili previsoke vlage u vazduhu uključuju iskrivljavanje papira, pucanje papira u rotaciji, smanjen broj ciklusa mašine, loš otisak i samim time dodatne troškove.

Svako ulaganje u kvalitetne ovlaživače vazduha brzo se isplati uštedama u poslovanju.

Preporučene vrednosti relativne vlažnosti vazduha u industriji papira i štamparijama:

Delatnost/Lokacija Temp. od - do °C Rel. vlaž. od - do % Sr. vrednost % r. v.
Skladištenje prirodnog papira 18 – 20°C 45 – 50%  
Skladištenje premazanog papira 20 – 22°C 50 - 55%  
Skladištenje kartona 20 – 22°C 55 – 60%  
Uvezivanje knjiga 20 – 22°C   60%
Proizvodnja papirnih vrećica 20 – 25°C 60 – 65%  
Štampanje fotografija 22 – 24°C 50 – 60%  
Rotacija 22 – 24°C   60%
Sitoštampa 22 – 24°C 50 – 60%  
Trgovine knjigama 15 – 20°C 60 – 65%  

Kao i kod mnogih drugih industrija, tako i tekstilni procesi mogu imati mnogo koristi od sistema za rashlađivanje i održavanje vlažnosti vazduha našim Normist misting sistemom.

tekstilna industrija

Tkanina pre nego što preraste u vez mora da balansira između njene sopstvene vlažnosti i vlažnosti koja se nalazi u vazduhu koji je okružuje. Nedostatak vlažnosti u vazduhu je neprijatno opažljiv. Neklimatizovane fabrike ili one sa različitim sistemom za povećavanje vlažnosti vazduha stvaraju poteškoće prilikom procesa tkanja čime dolazi do pucanja prediva i stvaranja naelektrisane tkanine.

Američki Institut za Tekstilnu Tehnologiju je otkrio da povećavanjem relativne vlažnosti vune u opsegu od 60-70% prilikom skladištenja ostvaruje 15% povećanje njene elastičnosti, čime se drastično smanjuje njeno pucanje prilikom tkanja i predenja.

Podešavanjem nivoa vlažnosti sa našim misting sistemima povećava rastegljivost i snagu svih prirodnih vlakana, eliminiše statički elektricitet, poboljšava obradivost prediva i vlakana, kontroliše količina otpada i povećava komfor zaposlenih u prostorima za rad.

VLAŽNOST I SVOJSTVA PREDIVA

 • Voda je veoma važan faktor za težinu prediva.
 • Oko 7% suvog pamuka čini voda.
 • U suvom sintetičkom predivu kao što je poliamid ima 2-3% vode.
 • Specifičnu težina vune čini voda do 18%.
 

KONTROLA PRAŠINE

 • Sa našim sistemima za ovlaživanje vazduha moguće je
 • smanjenje problema suspendovanih čestica.
 • Kada je vazduh vlažan,predivo i prašina apsorbuju veliku količinu vlage čime se
 • povećava fizička težina čestice prašine i samim tim se onemogućava njihovo lako širenje u vazduh.
 

RADNA SREDINA

Problem suvog vazduha je problem koji se najčešće dešava tokom zimskog perioda i perioda kada se prostorije greju. Problem suvog vazduha ugrožava zdravlje i može izazove nekoliko problema:

 • Suvi nos i oči, iritacija,bol
 • Opasnost od infekcije,suve nozdrve su veoma osetljive
 • Glavobolja usled lakše dehidracije
 • Povećava isparavanja razređivača,boja i lepila.
 • Velika koncentracija prašine u vazduhu
 • Statički elektricitet
 • Stres
 

Odgovarajuća vlažnost vazduha, uglavnom između 55% i 70% kao rezultat daje bolji kvalitet proizvodnje uz minimum utroška vremena i otpada u proizvodnji čime se povećava zarada.

STATIČKI ELEKTRICITET

 • Veoma je zastupljen u tekstilnoj industriji.
 • Poznato je da relativna vlažnost vazduha, kao i sadržaj vlage u samim tekstilnim vlaknima igraju veoma bitnu ulogu u redukovanju statičkog elektricicteta.
 • Sva tekstilna vlakna, kada su potpuno suva, imaju veoma veliku rezistenciju elektricicteta. Ipak, kako se vlažnost povećava, vlakna apsorbuju vlagu i njihova rezistencija na elektricitet opada sa stalnom redukcijom elektrostatičkog punjenja.
gljive

Vlaga je jedan od najbitnijih faktora u uzgoju pečuraka. Vlaga u prostoriji se može izravno vezati na momenat zagrevanja. Čim se jače zagreva, mora se regulisati i vlaga, jer je poznato da se podizanjem temperature isušuje vazduh.

Inače, optimalna vlažnost u prostoriji za plodonošenje je od 85 do 95 %. Za vreme rasta gljive vlaga bi trebala biti između 90-95 %, dok dva dana pre same berbe treba vlagu smanjiti na 75-85 %.

Time se sprečava deformacija gljiva i klobuci neće biti sluzavi od previše vode.

Takve gljive (bez preterane vlažnosti) se mnogo bolje čuvaju. Vlažnost se postiže zalivanjem betonskog poda ili orošavanjem leđnim, ručnim, ili ugrađenim automatskim ovlaživačima. Sa bilo čime da se održava vlaga, voda se mora raspršivati u što finiju maglicu, a isključivo je zabranjeno direktno polivanje vreća ili gljiva koje rastu. Kako će održavati vlagu uzgajivač treba rešiti prema konkretnim prilikama u svome prostoru, te tu postoje i jeftina rešenja koja zahtevaju više angažmana, a postoje i skuplji potpuno automatski ovlaživači sa samonapajanjem vodom kao što su naši TE cooling sistemi. Kada se kaže „skuplji“ pre svega se misli na početno ulaganje. Možda je ono nešto skuplje od nekih drugih rešenja ali vaš posao čini profesionalnim i uzgoj efikasnim. Gljive koje gajite dobijaju tačno ono što treba i samim tim je rod veći i bolji. A kada je rod veći i vaš uzgoj produktivniji, da li zaista početno ulaganje nešto znači?

Kolika je vlažnost prostorije, kontroliše se hidrostatom.

gljive gljive

USLOVI U PERIODU INKUBACIJE KOMPOSTA

PARAMETRI VREDNOST ODSTUPANJE
temperatura prostora 18 – 21 ºC 19 – 23 ºC
temperatura komposta 22 – 27 ºC 23 – 28 ºC
vlažnost = 80% 80 – 85%
% CO2 0.7 – 2.0% 1.0 – 3.0%

Normist sistemi stvaraju ogromne prednosti u prostorijama gde se zahteva održavanje tačne vlažnosti vazduha i temperature kao što su to vinski podrumi!

Vinari širom svijeta imaju značajne gubitke usled preniske vlage u vinskim podrumima.

vinski podrumi

Gubici vina i, naravno, profita, pritom mogu iznositi do 15% u dvogodišnjem periodu, isparavanjem kroz bačve usled oscilacija u nivou vlage.

Hrastove bačve, uskladištene ili u upotrebi, osetljive su na neadekvatnu relativnu vlažnost vazduha i mogu se oštetiti čak i prije korištenja.

Sistem Normist je idealan za ovlaživanje vinarija i vinskih podruma. Prilagodljiv svakom objektu, ovaj sistem precizno održava optimalnu vlažnost vazduha. Cev sa mlaznicama se postavlja duž celog prostora, čime se omogućava ravnomerna distribucija vlage.

Vinski podrumi tokom cele godine, ili u nekim periodima, ne mogu da postignu odgovarajuću količinu vlage što može da prouzrokuje različite probleme. Niska vlažnost vazduha je osnovni faktor koji utiče na prirodno isparavanje što uzrokuje konstantni gubitak na kvalitetu i samim tim i gubitak novca, ne samo zbog gubitka vremena i trošenja radne snage već za posledicu ima stalno dopunjavanje vina u buradima.

Pored toga, drvena burad su predmet dehidracije njegove eksterne strukture koje utiče na kvalitet i efikasnost, u isto vreme.

Normist sistemi sve ove probleme rešavaju prirodno i ekonomično regulišući temperaturu i vlažnost vazduha u vinskim podrumima. Voda koja se izbacuje sistemom, specijalno patentirane dizne pretvaraju u vodenu paru čije su čestice manje od 5 mikrona a to je tanje od vlasi ljudske kose. Tako sitne čestice vode vazduh momentalno apsorbuje bez vlaženja predmeta i površina u prostoriji.

Rezultati su uočljivi: burad održava duže svoju efikasnost, zadržava kvalitet drveta duže što omogućava odličnu proizvodnju i sprečava isparavanje proizvoda. Ovim se ostvaruje ušteda koja refundira investiciju uloženu u naše sisteme za samo nekoliko meseci.

vinski podrumi

Burad moraju biti postavljena na mesta u kojima su zaštićena od promaje i svetla. Optimalna vlažnost vazduha oscilira između 65% i 85%. Ispod 65% postoji veliki rizik da dođe do dehidracije buradi a iznad 85% stvara se buđ i gljivice.

Nivo vlažnosti vazduha u opsegu od 80% do 85% znatno smanjuje „gubitak vina“.

Kompletna strukutura bureta zavisi od nivoa vlažnosti vazduha jer se time sprečava da dođe do dehidracije bureta i otvaranja njegovih spojeva. Vrlo je važno da se izbegava protok vazduha i prevelika ventilacija u vinskim podrumima. Sa odgovarajućim nivoom vlažnosti vazduha barik se u podrumu oseća „spokojno i udobno“.

PREDNOSTI

Prednosti koje se osvaruju instaliranjem naših sistema u vinske podrume:

 • Povećava se produktivnost vinskog podruma generalno
 • Održava se konstantna vlažnost vazduha
 • Smanjuju se troškovi radne snage potrebne za dopunjavanje buradi
 • Ekonomično je u poređenju sa drugim rešenjima
 • Eliminiše dehidraciju drvenih buradi
 • Sprečava prirodno isparavanje vina
 • Pomaže u održavanju odgovarajuće temperature
 • „LOW COST“ SISTEM
 • Veoma niski troškovi vezani za naše sisteme su vrlo bitan faktor kod vinskih podruma ukoliko ih uporedimo sa drugim rešenjima klimatizacije. Troškovi utroška energije su jako niski, laka i brza instalacija i troškovi održavanja su minimalni.

TOTALNA KONTROLA

vinski podrumi

Normist sistemi su opremljeni sa raznovrsnim elektronskim mogućnostima zahvaljujući termostatima, hidrostatima i tajmerima. Na ovaj način i pomoću ovih sprava možete održavati željenu klimu tokom celog dana, nezavisno od spoljnih klimatskih uslova.

Kratka kalkulacija koja podržava potrebu za instaliranjem naših Normist sistema:

Tipično bure sadrži 225 litara vina. Gubitak samo na isparavanju vina je 15% godišnje. Što na kraju godine ispadne 33 litara vina. Ukoliko kažemo da je 1 litar vina = 2 eura, troškovi ispadnu da su 66 eura po buretu godišnje. Ukoliko Vaš podrum ima 50 buradi, dobijamo cifru od 3300 eura/godišnje GUBITAK.

S obzirom na cenu Normist sistema i njegovih troškova održavanja, otplata sistema je u prvih 6-7 meseci od dana instaliranja. Nakon toga počinje ušteda ogromnog iznosa novca godišnje, svake godine vašeg poslovanja.

Rupert Murdoch (svetski medijski magnat):

„Svaki cent ušteđen je cent zarađen“

Vesti

Te-heating

TE cooling od 2014. godine počinje da se bavi i sistemima grejanja Infracrvenim lampama koje momentalno povećavaju temperaturu i štede energiju.
Te-heating.rs

Novi sajt samo za ekskluzivne klijente

TE cooling pokrenuo novi sajt namenjen ekskluzivnim kupcima jer nudi specijalne proizvode samo za one sa najistančanijim ukusom.
Te-cooling.rs

Iznajmljivanje sistema u 2014.

U 2014. godini imate mogućnost da TE cooling sisteme iznajmite! Ukoliko imate neku posebnu priliku za koju Vam treba sistem samo na par dana, mi smo tu da dođemo, postavimo sistem i odnesemo ga!!